PCTutorijali

Excel tutorial – Kako postaviti veliko slovo?

Dobili ste Excel sa podacima gde svaka reč kreće malim slovom, te je potrebno da se uradi formatiranje tako da svaka reč u ćeliji kreće velikim slovom ili da samo prva reč kreće velikim.

Primer 1

Recimo da imamo Excel dokument sa kolonom gde su uneta imena i prezimena sve malim slovima, a želimo da svako ime, tj. prezime kreæe velikim slovom.
Funkcija koja nam ovo omoguæava je “PROPER”, odnosno na konkretnom primeru u æeliji potrebno je da se unese =PROPER(A1)

Primer 2?

Slična situacija kao i u prethodnom primeru, međutim sada želimo da samo prva reč ima veliko slovo, dok ostale reči ne treba da imaju.
Funkcije koje se koriste su LEFT, RIGHT, LEN, UPPER, CONCATENATE, odnosno unosimo
=CONCATENATE(UPPER(LEFT(A1;1));RIGHT(A1;(LEN(A1))-1))

Prikaži više

Slične vesti

Back to top button