PC

SQL Tutorial – Select

SQL Tutorial #1

Komanda SELECT se koristi kako bi se izabrali podaci iz baze podataka.
Podaci se prikazuju u vidu tabele.

Recimo da imamo tabelu “partneri”, koja sadrži spisak članova (ime, prezime, br. telefona, država, grad, itd…).

Ako želimo da pozovemo celu tabelu “partneri”, što naravno u praksi nije preporuka, možemo da iskoristimo sledeću sintaksu:

SELECT * FROM partneri;

Ako želimo da prikažemo samo određene kolone, recimo ime, prezime i državu, sintaksa je:

SELECT ime, prezime, drzava
FROM partneri;

Prikaži više

Slične vesti

Back to top button